Хэнээс туслалцаа авах вэ?

Хичээлтэй холбоотой тусламж:

  1. Нэгдүгээрт, хүүхдийн багштай имэйлээр холбогдох
  2. Багш хариу өгөөгүй нөхцөлд сургуулийн захиралтай имэйлээр холбогдох
  3. Эсвэл, дараах хаягаар холбогдоно уу engage@apsva.us

Техникийн туслалцаа

Сургуулийн дижитал төхөөрөмж хариуцсан багтай холбогдох

Нийгэм-Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Туслалцаа

Сургуулийн зөвлөх баг, нийгмийн ажилтан юм уу сэтгэл зүйч нартай холбогдоно.

Англиас бусад хэлээр туслалцаа авах / Para obtener ayuda en otro idioma

Сургуулийн Гэр бүлд туслах хос хэлтэй ажилтантай холбогдоно